Vårt svar på den frågan är konkurrenskraft.

 

För om vi som tillverkare i Sverige inte vänder trenden om att automatisera i lägre utsträckning än vad som övriga världen gör så kommer vi få mycket svårt att konkurrera framöver. I och med att världen krymper i den formen att det handlar inte enbart om att Kina är billigt att producera i, för nu växer det upp tillverkning i Europa som är väldigt billig den med men då handlar det inte om låga löner utan det handlar om automation.

 

Det är ju inte svårt att själv räkna ut att genom att ersätta ett moment som utförs av en människa idag med en robot, blir över tid väldigt mycket billigare. Det handlar om att tas sig igenom avskrivningsperioden, för sedan är det en arbetskraft som nästa inte kostar någonting alls.

 

 

Det måste bli ett slut på att använda människor som robotar under dagarna.

 

Men handlar inte om att göra en massa personer arbetslösa för det kommer inte att utveckla er som företag utan det handlar om att flytta personer mellan olika uppgifter. Att hitta de monotona och repetitiva arbetsmomenten och ge dessa till roboten för att sedan människan får uppgifter som kräver tanke, flexibilitet och beslutsamhet. Det låta personalen göra mer värdeskapande uppgifter.  

 

Här finns många olika vägar att gå och förutsättningar att förhålla sig till men att dela på arbetsuppgifterna kommer bli avgörande i framtidens tillverkning.