top of page

Mobil robot

Mobil robot

Vår smidiga robotvagn gör det möjligt att väldigt enkelt flytta roboten mellan olika maskiner och arbetsuppgifter. 

Så även om ni har maskiner som inte går hela dagen så kommer ni kunna flytta roboten mellan olika maskiner för att fylla arbetsdagen för roboten. 

 

Därmed får ni större nytta av roboten och återbetalningen blir mycket snabbare. Ni kanske kan använda den för några uppgifter under dagen och ge den nya uppgifter på kvällen och natten, så den kan jobba själv när ni gått hem.

Det kostar ju ingenting att ha den jobbandes. 

Vad den ska göra, finns det inga begränsningar i. Vi skulle säga att allt som är monotont och repetitivt klara den av. 

Nu är det möjligt att få robotbetjäning även till de maskiner eller arbetsmoment som inte går hela dagarna.  

Det är en perfekt maskin för er som startar er automationsresa samtidigt som den kompletterar på ett fantastiskt sätt er med redan uppbyggda robotflottor. 

Materialmoduler

Våra standard moduler för hantering av material ser ni

till vänster i olika konfigurationer. 

Tanken är att ni ska kunna använda en robotvagn till många

olika situationer. Så när ni flyttar roboten till en ny arbetsuppgift
så kan ni bestycka den på ett nytt sätt och därmed få den optimala matningen av material för just det arbetsmomentet. 

I och med att material modulerna dockas till robotvagnen så blir roboten medveten om var detaljen ligger inför plockning. 

Hur dessa moduler ska se och vara utrustade är flexibelt och kan anpassas efter just era behov. 

Få det gjort eller gör det själv

Vi vill att alla ska få möjlighet att snabbt komma igång med sin robotautomation och alla företag har inte samma förutsättningar så därför bestämmer ni själv hur mycket och vad ni vill köpa för att just ni ska komma igång på ett bra sätt. 

Vi säljer vår utrustning som en ren hårdvara/produkt till att vi hjälper till att montera och koppla in robot på robotvagn till att vi kommer ut till er och installerar er automation, där allt blir färdigt och är uppe och kör på en dag. 

 

Ni väljer själv vad ni vill få hjälp med men allt som ni köper från oss passar ihop och gör att ni kommer igång snabbt och smidigt. Det är ju precis det man vill åt när man köper in ett projekt. 

Robotvagn

Vi vill hjälpa er att komma igång med er automationsresa, som kommer bli oundviklig. Det kommer bli viktigt att vara med och då måste det finnas lösningar som är enkla att jobba med. 

Vår målsättning har varit med denna vagn att ge er en enkel och smidig lösning på att kunna använda er robot optimalt. 

Genom att trampa på en pedal så höjs vagnen upp på hjul och ni kan snabbt rulla bort den till nästa arbetsuppgift. Precis som vilken vagn som helst. Genom att ha fixeringspunkter i golvet så kommer ni kunna hitta samma plats för den då ni flyttar den mellan olika maskiner. 

Ni kommer kunna använda roboten hela dagen även om ni inte har maskiner som går hela dagen. 

Till denna vagn kan ni sedan docka olika moduler som hanterar det material som roboten ska jobba med. Flexibiliteten är total då ni kan kombinera ihop olika moduler för att passa till olika material och tillverkningsmaskiner. 

03_tom.png
03_tom_öppen.png
03_standard.png
03.png

Enbart robotvagn

Köp enbart en förberedd robotvagn. 

LED-ljus och knappar är plintade färdiga för inkoppling.

Alla standard kabelgenomföringar är gjorda.

Två plåtar är avsedda för era egna kabelgenomföringar.

I en Hartingkontakt längst fram kopplas kommunikationen.

Försedd med hjul samt pedal för positionsfixering.

 

Pris. 129 000 kr exkl. moms

Robotvagn med robot

Köp en robotvagn med en robot monterad och inkopplad.

Allt är klart och det är bara att börja programmera. 

 

Pris: 129 000 kr exkl. moms + robot

Universal Robots UR3e:   22 700 €

Universal Robots UR5e:   27 000 €

Universal Robots UR10e: 35 500 €

Universal Robots UR16e: 39 050 €

04ISO.png
Materialvagn

Förberedd för dockning mot robotvagn.

Står på hjul för snabb och enkel förflyttning.

Stabil handtag vid förflyttning.

Utrustas med fixturer som passar era detaljer.

Fixturen byts enkelt mellan olika detaljer.

Avläggningsytan är 750 mm x 460 mm stor.

Använd två vagnar för snabb laddning av nya detaljer. Byt vagn bara.

Kombinera vagnar, en för in-material och för ut-material, båda för in-material osv. 

Pris för vagn. 40 000 kr exkl. moms

Pris för fixtur. 5 000 kr exkl. moms

05ISO.png
03ISO.png
02ISO.png
01ISO.png
02_iso_per.png
03_iso_per.png

Transportör

Förberedd för dockning mot robotvagn.

Står på hjul för snabb och enkel förflyttning.

Kan utrustas med olika ändstopp, raka eller fixturerade.

Standardmått L= 2 500 mm B = 2 x 300 mm el. 1 x 700 mm.

Går att få längre vid behov.

Bestäm vilket håll bandet ska gå på, samma el. olika håll. 

Bandmatta in matt utförande för bästa visionresultat.

Pris. 109 000 kr exkl. moms

Optioner till Transportör

  • Rakt ändstopp 

  • Positionerande ändstopp

  • Vision kamera som är fast monterad för positionsbestämning

  • Vision kamera som är monterad på robotarm för positionsbestämning

  • Sidostyrningarna eller köstyrningarna

 

Pris. Diskuteras pga. stor variationer

Moduldockning

Moduldockning används för att fixera de olika modulerna 

som hanterar materialet för roboten. 

Varje sida av robotvagnen kan utrustas med var sin

moduldockning. 

Inkluderar två styrningar, en bakre och en främre.

I den främre finns låsning av modul samt närvarokontroll.

 

Pris. 18 000 kr exkl. moms

Vagndockning

Vagndockning består av två puckar som fästs i golvet.

Först styrs den främre styraxeln i den främre pucken.

Sedan sänks den bakre styraxeln ner i den bakre pucken 

genom att pedalen släpps upp. 

Vagnen hittar nu alltid rätt position och där med vet

roboten var den befinner sig. 

 

Pris. 4 000 kr exkl. moms

Svoge1.png
Svoge2.png
rz1.png
rz2.png
Carp1.png
CArp2.png
etp1.png
etp2.png
grip1.png
grip2.png
Assembly31.png
Assembly32.png
jetting1.png
jetting2.png

Gripare

Gripare finns det många olika modeller att välja mellan. Valet är helt beroende av vilka detaljer som ska hanteras. Antingen kan man köpa en standard gripare med fasta specifikationer eller så har vi egna konstruktörer som kan designa en gripare som passar just era behov. 

 

Pris. 20 000 kr - 50 000 kr exkl. moms

Tjänster

Grundprogram – Vi gör ett program med robotrörelser, logik och signalhantering. 

Plockning av detalj – Vi programmerar en eller flera varianter utifrån grundprogrammet.

Integration mot maskin – Vi har ett standardinterface som används då kommunikation med maskin behövs.

Testkörning hos oss – Vi bygger upp en testmiljö hos oss där ni kan komma och titta innan leverans.

Installation, Uppstart – Vi kommer ut till er och startar ingång roboten tillsammans med er.


                                                     

Priser

28 000 kr

6 000 kr

34 000 kr

11 000 kr

11 000 kr

(Pris för testkörning och installation uppstart gäller en dags jobb, exkl. resekostnader)

Kontakta oss

Jag vill veta mer om:

Tack för ditt meddelande,
Vi kontaktar dig inom kort

bottom of page