top of page
Custom made maskiner

Vi har alla möjligheter att bygga unika maskiner för era specifika behov. Vi har egna konstruktörer och programmerare som tillsammans skapar lösningar som löser de flesta behov. 

När vi tittar på nya användningsområde så försöker vi utgå ifrån de redan tillverkade maskiner som vi redan gjort och anpassar dessa så vi tillsammans med er kommer vi fram till rätt lösning. 

Viktigt är att vi hela tiden har med i diskussionen vad roboten respektive operatören ska göra. Många gånger är det de sista 20% av arbetsmoment som är svårt att göra med en robot. De sista 20% tar 80% av tiden i projektet. Så många gånger är det viktigt att skapa ett samarbete mellan robot och operatör. Då får man en enkel automation som ger stort utslag och snabb återbetalning. 

För att komma igång med robotautomation så handlar mycket om att starta i mindre skala och kunna bygga ut. Då blir inte besluten så svåra. 

Det viktiga är att ni startar med automatiseringen så ni blir konkurrenskraftiga och därmed står starka inför framtiden. 

Snapshot_13_beskuren.png
IMG_0642_beskuren.jpg
IMG_9356_beskuren.jpg
Snapshot_4_beskuren.png
IAC skruvning vagn_beskuren.jpg
IMG_4224_Citrox suddad_beskuren.png
Original on Transparent.png
Snapshot_8.png
Snapshot_2_beskuren.png
bottom of page